Misyon Vizyon

Ay Işığım’da çocuklarımız; olumlu ve olumsuz duygu ve düşüncelerini çekinmeden, rahatlıkla ifade edebilen, araştıran, soran ve sorgulayan, merak duygusu gelişmiş, paylaşımcı, işbirlikçi, özgüvenli ve kendilik algısı gelişmiş, sorumluluk sahibi, farklılıklara saygı gösteren, başkalarının haklarına saygı gösterirken ve aynı zamanda kendi haklarını koruyan, çevreye duyarlı, doğayı koruyan ve evrensel değerleri önemsemek üzerine kaliteli bir eğitim alırlar.

Ay Işığım’da vizyonumuz; çocukların gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek, çağdaş ve güncel eğitim programları ve yaklaşımları aynı zamanda MEB’in okulöncesi eğitim programı çerçevesinde, evrensel, bilimsel temelli, sanatsal, spor ve kültürel etkinliklere önem veren, özgün, yaratıcı ve orijinal ürünleri ve fikirleri destekleyen bir eğitim anlayışı ve aile katılımını önemseyen yaklaşımla eğitimine devam edebilen bir kurum olmaktır.

Yaparak yaşayarak öğrenen,

Hoşgörülü ve sevecen,

Sorumluluk bilinci olan,

Soran sorgulayan, merak duygusu yoğun,

Aktif katılım ve yaratıcı,

Çevreye ve doğaya karşı duyarlı,

Neden- sonuç ilişkisi kurabilen,

Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen ve önemseyen,

Karşılaştığı sorunları etkili bir şekilde çözebilen,

Kendini rahat bir şekilde ifade edebilen,

Okul-aile işbirliğini önemini bilen,

Bir üst kademe olan ilkokula en iyi şekilde hazırlayabilen,

Milli ve manevi değerleri bilen ve benimseyen,

Aynı zamanda tüm okul personelinin, velilerinin ve çocuklarının LİVA ‘da olmaktan mutluluk ve sevinç duyduğu, farklı proje ve eğitimleri destekleyen, geliştiren bir okul olmaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri yönergesi kapsamında okulumuz Çocuk Kulübü uygulamasını da devreye sokmuştur. Bu kapsamda Çocuk Kulübü etkinlikleri kapsamında, günde 1 saati aşmamak koşulu ile verilebilecektir. Kulüp öğretmenlerimiz kendi dallarında branşlaşmış uzman kişilerdir.

DANS: Bale ve modern dans çalışmaları; çocuklarımızın bedensel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimini, vücut ve beyin koordinasyonunu, bedenini kullanma-denge becerisi ile disiplinli çalışmalarını, başarma duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirir.

DRAMA: Drama eğitimi çocukların dilsel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekler. Yaratıcı drama, okul öncesinde çocukların sanat hakkında genel kültür bilgisine sahip olmalarına, özgüven kazanma, gözlem yapma ve rol yapma yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerini mimik, jest ve sesle ifade etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur.

TEKVANDO: Tekvando bir dünya sporudur. Kendine özgün ruhu, ahlaki prensip ve kuralları vardır. Çocukta grup ve toplum psikolojisini geliştirerek ortak hareket etmeyi öğretir. Çocuğun kendine güvenini , kurallara uyma bilincini geliştirir. Mental yeteneği artırır ve karar verme süresini çabuklaştırır.

MÜZİK: Müzik etkinliği duyu, ritim, yaratıcılık, dil gelişimi, müzik aletlerini tanıma, bedenini kullanma, yeteneklerini fark etme, birlikte şarkı söyleme ve toplu iş yapma alışkanlığı kazandırır. Müzik eğitimi kapsamında: Beden perküsyonu (orff schulwerk), ritm çalışmaları, şarkı öğrenimi, kora çalışmaları yer almaktadır.

Adres: Zafer Mahallesi 6837.Sokak 8/1 Merkez Aksaray (Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Arkası)

E-Bülten

This module can not work without the AcyMailing Component

Sosyal ikonlar
© Tasarım Sitesaray.com